1
Máy rửa chén bát hộ gia đình chia thành 3 loại: loại thiết kế âm, loại tủ đứng song lập và loại nhằm bàn. Cuối thuộc năm 1950, công ty đổi tên thành Whirlpool Corporation và bán ra thị ngôi trường mẫu máy giặt cửa tự động hóa đứng đầu bên dưới tên thương hiệu Whirlpool. Tuy thế,

Comments

Who Upvoted this Story

Great places to surf 2020
Latest Comments
Statistics